Erasmus+, Mental Health, news

Linking Partners Erasmus+ project

Το σωματείο Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ συμμετέχει ως εταίρος σε διετές πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of people with Mental Health problems” με αριθμό σχεδίου 2018-1-TR01-KA202-058739 και συντονιστή Δημόσιο φορέα από την Τουρκία (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü).

Το σχέδιο Erasmus+ θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Σλοβενία, την Κροατία καιτην Ιταλία αναφορικά με την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο.

Από 24-28/6/2019 τρία μέλη του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχαν στην εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Vrapce  Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μέλη του σωματείου είχαν την ευκαιρία:1) Να ενημερωθούν για το σύστημα υπηρεσιών ψυχικης υγείας στην Κροατία2) Να επισκεφτούν ειδικές μονάδες του νοσοκομείου και να μάθουν για τον τρόπο λειτουργίας τους3) Να συζητήσουν για το στίγμα, την ψυχική ανθεκτικότητα, τη μεταγνώση, την αποκατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα4) Να ενημερωθούν απο επαγγελματίες αναφορικά με το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και την ομαδική ψυχοθεραπεία ατόμων με ψύχωση5) Να συζητήσουν με λήπτες ψυχικής υγείας, που λειτουργούν την καφετέρια του νοσοκομείου, ζητήματα όπως η επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση. 
Πραγματοπoιήθηκε τέλος ξενάγηση στο Μουσείο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Vrapce. 

Awareness Events by EPIONI, Mental Health, news

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η 3η ημερίδα “Φροντίζοντας τους Φροντιστές” με θέμα την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για Φροντιστές, την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και άλλα ενδιαφέροντα θέματα για φροντιστές

Στην Ευρώπη σύμφωνα με τον οργανισμό Eurocarers οι ανεπίσημοι φροντιστές, οικογένειες και φίλοι ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία είναι με διαφορά οι μεγαλύτεροι πάροχοι φροντίδας. Οι γυναίκες ιδιαίτερα επηρεάζονται δυσανάλογα και είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να συνεχίσουν την φροντίδα.  Η εκτιμώμενη αξία της οικονομικής συνεισφοράς των ανεπίσημων φροντιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα έχει υπολογιστεί σε 140 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ως εκ τούτου τα συστήματα υγείας δεν θα ήταν βιώσιμα αν δεν υπήρχε η σημαντική αυτή συνεισφορά των φροντιστών.

Μια πολύ θετική εξέλιξη το 2019 είναι πως η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά ορισμένα βασικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Η νέα οδηγία προβλέπει το δικαίωμα άδειας τουλάχιστον πέντε ημερών το έτος για τους ανεπίσημους φροντιστές και την υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου εργασίας για τους φροντιστές

Η ΕΠΙΟΝΗ στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώνει στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την 3η ετήσια ημερίδα με επίκεντρο τους φροντιστές. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Eurocarers.

Η εκδήλωση θα αναφερθεί αναλυτικά στην νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους οικογενειακούς φροντιστές, καθώς προβλέπει το δικαίωμα του ελάχιστου 5 ημερών άδειας φροντιστή το έτος και το δικαίωμα αιτήματος στον εργοδότη ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ή εργασία από το σπίτι για μια περίοδο έως έξι μήνες.

Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να προστατέψουν τους εργαζόμενους φροντιστές από διακρίσεις ή απόλυσης εξαιτίας της άσκησης αυτών των νέων δικαιωμάτων.

Στην ημερίδα θα πραγματοποιήσει εισήγηση ο κος Δημήτρης Κόντης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2019

Η ημερίδα είναι υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η κα Nadia Kamel εκ μέρος των Eurocarers, η κα Donna Walsh, διευθύντρια  της EFNA, ο Καθηγητής Philip Gorwood πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας (EPA) και η διευθύντρια του οργανισμού Mental Health Europe κυρία Claudia Marinetti.

Είσοδος Ελεύθερη – Μόνο με δήλωση συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIqR5_lu5mgoiTzX-yS-bWgsCkfbiBoz1At5i5XGdEYZOsrg/viewform

Erasmus+, Mental Health, news, Projects for Carers

Focus Group για Φροντιστές ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στις 12.2.2019

Το σχέδιο Learn4Carers θα επιτρέψει σε εκπροσώπους ανεπίσημων φροντιστών από τέσσερις Ευρωπαικές χώρες να αναδείξουν καλές πρακτικές από τις χώρες τους. Οι επιτυχημένες αυτές πρακτικές υποστήριξης ή ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν άριστο παράδειγμα για άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2018 και θα διαρκέσει έως τα  τέλη Νοεμβρίου του 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2019. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της σύμπραξης και εκπρόσωποι από συνεργαζόμενους φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στο Κέντρο Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ στην οδό Αλκαμένους 8 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση (Focus Group) με θέμα: Η Συμβολή των φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο σκοπός της συζήτησης της 12.2.19 η οποία απευθύνεται σε συγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι να αναδείξει το ρόλο του φροντιστή, να καταγράψει τα ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και να προβάλει τις παρεμβάσεις (όπως πχ οι ομάδες υποστήριξης) που λειτουργούν εποικοδομητικά.  

H συζήτηση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με δυνατότητα διερμηνείας 

Δηλώσεις Συμμετοχής (Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας ) : https://goo.gl/forms/mbXl80uGHDmRWlEr2 

Η ιστοσελίδα του σχεδίου στην οποία μπορεί να βρείτε περισσότερες πληροφορίες είναι: https://learn4carers.eu/

Mental Health, news, Uncategorized

Πρόσκληση για Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Προς τα μέλη και τους φίλους της ‘ΕΠΙΟΝΗ’

Στα πλαίσια του εθελοντισμού, το μέλος της επιστημονικής επιτροπής του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ θα δεχθεί δωρεάν τρία άτομα για ομαδική ψυχοθεραπεία επί ένα έτος.

Εκτός από ασθενείς και φροντιστές, είναι δυνατό να συμμετάσχουν και υγιείς που ενδιαφέρονται για προσωπική εξέλιξη ή ψυχολόγοι που επιθυμούν να έχουν βιωματική εμπειρία της ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παναγιωτοπούλου στο κινητό τηλέφωνο: 6944531343.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου MD PhD

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλλεργιολόγος και Κλινική Ανοσολόγος

Ψυχοθεραπεύτρια

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Φροντιστών ‘ΕΠΙΟΝΗ’

Εθελόντρια Συντονίστρια Ομάδων Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας

Τηλέφωνο: 6944531343

Awareness Events by EPIONI, Mental Health

Brain Awarness Week event in Athens

You can watch the video of 13.3.2018 here: Video

On the 13th of March 2018, at the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA), the Greek Carers Network EPIONI hold a workshop on the topic “Caring for the caregiver: connecting to clinical and basic research update resources”. The event was under the auspices of the World Federation for Mental Health, the Greek Psychiatric Society, and the European Brain Council.

IMG_6402The discussants were eminent mental health scientists such as Professor Georgios Christodoulou, former president of the World Federation for Mental Health, Mr Dimitrios Kontis, assistant professor of Psychiatry, Professor Magda Tsolaki, neurologist-psychiatrist and president of the Panhellenic Federation for Alzheimer’s and Related Disorders, Dr Kelly Panagiotopoulou allergologist- group therapist. Mrs Magdi Birtha from COFACE Families Europe presented the 2017 “Who Cares?” European survey for Caregivers. Psychologist Panagiotis Chondros from EPAPSY and Susan Gregory made presentations about carers associations in Greece. Mrs Mary Adamopoulou from EUPATI Greece shared her experience as a Fellow of the Academy and Professor Aris Charonis presented the activities of the BBMRI-ERIC network in Greece. Moderator was Orestis Giotakos.

vlcsnap-2018-03-15-15h49m07s381The Brain Awareness event was conducted with the support of researcher Professor Dimitra Magoura (photo) who, aside from her interesting presentation offered an interactive tour of the laboratories of the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA). Participants experienced the way research is done in one of the most modern research centres in Europe.